Čím víc času ubíhá od školních let, tím víc si jich ceníme. Jako svých kořenů - zázemí, v němž jsme vyrostli a na němž se dá stavět po celý život. Dlouhodobých přátelství, společných příběhů a také historek, které nás dokážou spolehlivě rozveselit, ačkoli často nepřipadají vtipné nikomu jinému než lidem ze spikleneckého okruhu zvaného Spolužáci.

Moderní člověk totiž střídá různá prostředí a kolektivy mnohem častěji, než tomu bylo dříve. Právě proto cítí silnou potřebu, aby někam patřil, aby se měl kam vracet. Mezi lidi, s nimiž ho pojí vzpomínky i zážitky a u nichž si může být jistý jak upřímností, tak ochotou pomoci. Což jsou stále vzácnější hodnoty.

Hlavně proto se Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rozhodla s podporou Investičního rozvojového projektu a v souladu s Dlouhodobým záměrem fakulty založit Klub absolventů (KA).

V roce 2011 oslavila ZSF JU významné výročí, a to 20 let od svého založení. Spektrum akreditovaných studijních oborů bakalářských, navazujících magisterských i doktorských stupňů se rozšířilo, spolu s ním vzrostl i počet jejich absolventů a navíc každým rokem přibývají další.

Cílem nově zakládaného Klubu absolventů ZSF JU je obnovit a navázat propojení s bývalými studenty, a tím posílit kontakty s aplikační sférou. Důležité je udržení pocitu sounáležitosti a vazeb absolventů s fakultou. Neopomenutelným důvodem a výhodou pro všechny je rovněž posílení vzájemných vztahů mezi bývalými spolužáky.

Činnost Klubu absolventů ZSF JU se zaměřuje na předávání aktuálních informací o fakultě i jejích odborných, kulturních, společenských a sportovních aktivitách.

Členem tohoto klubu se může stát každý absolvent akreditovaného studijního oboru na ZSF a absolvent studia CŽV a U3V. Členové KA ZSF JU budou pravidelně dostávat informace o aktuálním dění na fakultě, pozvánky na absolventská setkání i na konference a semináře, které tato fakulta organizuje. Na všech těchto akcích budou mít členové Klubu absolventů ZSF JU zvýhodněné registrační poplatky.

Getting Help

There are lots of places you can get help with Joomla!. In many places in your site administrator you will see the help icon. Click on this for more information about the options and functions of items on your screen. Other places to get help are:

Options

As you make your Joomla! site you will control the details of the display using options also referred to as parameters. Options control everything from whether the author's name is displayed to who can view what to the number of items shown on a list.

Default options for each component are changed using the Options button on the component toolbar.

Options can also be set on an individual item, such as an article or contact and in menu links.

If you are happy with how your site looks, it is fine to leave all of the options set to the defaults that were created when your site was installed. As you become more experienced with Joomla you will use options more.

 

Getting Started

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. The Joomla! software brings together the template and the content to create web pages.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "This Site" menu or by adding /administrator to the end of you domain name.

Log in to the administrator using the username and password created during the installation of Joomla.

Logging in

To login to the front end of your site use the login form or the login menu link on the "This Site" menu. Use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles.

In managing your site, you will be able to create content that only logged-in users are able to see.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "submit article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published and put it in the Joomla category.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

Sample Sites

Your installation includes sample data, designed to show you some of the options you have for building your website. In addition to information about Joomla! there are two sample "sites within a site" designed to help you get started with building your own site.

The first site is a simple site about Australian Parks. It shows how you can quickly and easily build a personal site with just the building blocks that are part of Joomla. It includes a personal blog, weblinks, and a very simple image gallery.

The second site is slightly more complex and represents what you might do if you are building a site for a small business, in this case a Fruit Shop.

In building either style site, or something completely different, you will probably want to add extensions and either create or purchase your own template. Many Joomla users start by modifying the templates that come with the core distribution so that they include special images and other design elements that relate to their site's focus.

Podkategorie

  • Extensions

    The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.